Support Inloggen

Disclaimer

1. ALGEMEEN

This disclaimer applies to the website www.accomodata.be ('Website') operated by Accomodata bvba, a Belgian company specialised in complete IT services in business software having its registered office at 9600 Ronse, Oscar Delghuststraat 60, registered with the Belgian Company Register under the number 0644.829.373, RPR. Ghent, Department of Oudenaarde (hereinafter referred to as "we", "us" or "Accomodata").

Accomodata welcomes you on the Website and grants you access to the services it provides in accordance with the disclaimer below and its general terms and conditions of use.

You are kindly requested to read the content of this document carefully before using this website in any way. By using this website, you expressly agree to the content of this disclaimer. If you do not agree with its content, please do not continue to use this Website.

2. CONTACTGEGEVENS
Indien u verdere inlichtingen wenst of opmerkingen wenst over te maken, kunt u ons contacteren op het volgende adres: Accomodata bvba  Oscar Delghuststraat 60  9600 Ronse  Tel: +32 9 396 21 00   info@accomodata.be

3. AARD VAN DE AANGEBODEN INFORMATIE
De informatie die beschikbaar is op deze Website, is van algemene aard.  De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als persoonlijk advies worden beschouwd. Deze Website en alle aangeboden materialen zijn beschikbaar zoals ze zijn "in de huidige staat" en zonder dat er garanties worden geleverd. Het gebruik van de Website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.

4. AANSPRAKELIJKHEID

Accomodata strives to display the information made available on the website in a complete, correct, accurate and up to date manner. However, it is possible that there are inaccuracies or omissions in the information provided. If the information provided contains inaccuracies or if certain information on or via the Website is not available, Accomodata will make every effort to remedy this as soon as possible. Should you discover any inaccuracies, you can contact us (see the contact details above).

Accomodata cannot be held liable for the incorrectness or incompleteness of the information provided.

Accomodata strives to maintain and protect the website on a regular basis against computer viruses, interruptions, network errors or any kind of interference. Accomodata makes every effort to secure the website by all reasonable means and to limit as much as possible any inconveniences caused by technical errors. We cannot, however, rule out the possibility of incorrect technical manoeuvres or unauthorised interventions. For these reasons, we cannot guarantee uninterrupted access. Accomodata can in no way be held liable for a malfunctioning or temporary (un)availability of the website or for any form of damage, direct or indirect, that may result from access to or use of the website

The content of the website (including hyperlinks) may be modified or supplemented at any time without notification. Accomodata cannot be held liable for direct or indirect damage that arises from the use of the information that is made available on or via the website.

The website may contain hyperlinks to websites or web pages of third parties, or indirectly refer to them. The inclusion of links to these websites or pages in no way implies an implicit approval of their content. Accomodata is not liable for the operation and content of hyperlinks placed on the Website, nor for the processing of personal data via these hyperlinks. The reference by Accomodata to a hyperlink does not necessarily imply a cooperation between Accomodata and the holder or owner of this hyperlink.

Accomodata is not liable for indirect or consequential damage, such as (but not limited to) data loss, loss of profit, claims from third parties, loss of time, emotional damage, loss of an opportunity, etc. Our contractual and non-contractual liability in connection with the use of this website is in any event limited to € 500.

5. NIET-TOEGESTAAN GEBRUIK

Het is verboden de Website te gebruiken

  • Voor het verspreiden van computervirussen, illegaal of onrechtmatig materiaal of materiaal dat op enigerlei wijze ongepast is; 

  • To break into a computer or the systems of Accomodata or a third party ("hacking"), or to violate the right to privacy of a third party;

  • Op een wijze waardoor de Website wordt beschadigd, onderbroken, stopgezet of minder efficiënt wordt gemaakt.

It is also prohibited to take any action that has the purpose or effect of rendering the Website ineffective, or in any way to restrict, disrupt or prevent its use.

6. IP-ADRES
Bij uw bezoek aan de Website kan Accomodata uw IP-adres registreren.Accomodata houdt zich het recht voor om, in geval van misbruik, een inbreuk op onderhavige disclaimer of wanneer zij daartoe op regelmatige wijze wordt verzocht door de bevoegde gerechtelijke of politionele diensten, aan de hand van uw IP-adres uw computeraansluiting te identificeren.  

7. INTELLECTUELE EIGENDOM

Since June 2, 2014, the website has been registered by Accomodata with "Domain Name Registration Services Belgium" (abbreviated to "DNS Belgium"), having its registered office at 3001 Leuven, Ubicenter, Philipssite 5, bus 13.

Accomodata is een beschermde handels- en vennootschapsnaam.

Accomodata is the owner of the intellectual property rights (including - but not limited to - the copyrights, the trademark rights, the drawings and model rights) to the design and the content of the Website (including - but not limited to - the texts, images, logos, photographs, video files, sound files, HTML code, meta tags and pictograms).

It is not permitted to reproduce, adapt, distribute or use the content of the Website by intellectual property rights in a commercial manner.

The possibility to download (part of) the design or the content of the Website does not grant you permission to a use for any purpose other than private and non-commercial use.

The use of the design and content of the Website protected by intellectual property rights, other than for purely private and non-commercial use, is only permitted with the express prior written consent of Accomodata. Accomodata reserves the right to refuse an application for unauthorised use of the design and content of the Website protected by intellectual property rights, without having to give any reason for doing so.

8. WIJZIGINGEN

We behouden ons het recht om deze disclaimer te wijzigen zonder hiertoe enige reden op te geven. 

If the disclaimer is changed, the change will be announced on the homepage and the disclaimer will take effect thirty (30) days after the announcement. This disclaimer was last amended on 07/06/2018.

If one or more of the clauses in the Disclaimer is declared invalid or unenforceable on the basis of a judicial decision, this will only have consequences for the relevant clause(s) and will not affect the other clauses, nor the Disclaimer as a whole.

9. BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
Wij respecteren uw privacy. De gegevens die u op de Website invoert, worden vertrouwelijk behandeld. Voor meer inlichtingen kunt u ons Privacybeleid raadplegen.

10. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN
Het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag en de regels van het internationaal privaatrecht, is van toepassing.

Iedere betwisting valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Gent met afdeling te Gent, of een andere bevoegde rechtbank naar keuze van Accomodata, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft. Dit geldt evenzeer voor betwistingen in kortgeding.