Support Inloggen

Customer Case : Citymesh

Van lokale naar internationale telecomspeler met Odoo ERP


Met een glimlach worden we ontvangen bij Citymesh, een ambitieus bedrijf dat erin slaagt te groeien tegen de snelheid van het licht. Door hun frisse kijk, passie voor telecom en experimentele durf, slaagt Citymesh erin zich te onderscheiden binnen hun markt en doorbreken zij sinds kort de Belgische grenzen.

Citymesh is na 15 jaar uitgegroeid tot een vooruitstrevend bedrijf in continue staat van verandering, waardoor het van cruciaal belang is om bedrijfsapplicaties voorhanden te hebben die samen met hen kunnen meegroeien. Een verhaal waar Odoo Enterprise perfect in past, zo blijkt.

Connectie in elke zin van het woord
 

Vóór de intrede van Odoo werkte elke afdeling binnen Citymesh met eigen afzonderlijke softwaretoepassingen. Dit zorgde ervoor dat processen niet gelinkt waren en dat er ook geen connectie was tussen de verschillende departementen.

Er speelde bij Citymesh reeds de idee om een centraal platform te implementeren waarbij men de oefening had gemaakt met andere ERP-systemen, echter waren deze niet succesvol en koos men ervoor het traject stop te zetten.

Toen Odoo in hun vizier kwam, werd Accomodata uitgenodigd om het concept toe te lichten en een voorstudie te doen. Deze voorstudie bracht de kernprocessen perfect in beeld en leidde uiteindeljk tot een implementatie van Odoo Enterprise met Accomodata.

De implementatie verliep gefaseerd, rekening houdende met de noden van het bedrijf waarbij rapportering, projectopvolging, finance en stockbeheer bovenaan de to-dolist  stonden. Nadien werd al gauw uitgebreid richting marketing en HR. Citymesh tracht de bedrijfsvoering waar nodig bij te sturen om zo maximaal gebruik te kunnen maken van alle 'best practice' functionaliteiten van Odoo Enterprise

"Ik denk dat we momenteel een 90 à 95% van alle modules in Odoo actief gebruiken" , claimt Bart Verbrugghe. Nog maar eens het bewijs dat men bij Citymesh geen enkele kans onbenut laat.

De grenzeloze ambitie van Citymesh,in combinatie met de magie van Odoo en de hoge betrokkenheid van Accomodata zorgden hier voor een krachtig project.

ERP van de toekomst


Op vandaag, 4 jaar na de implementatie, is men nog steeds lovend over het traject zowel als over de continu evoluerende mogelijkheden in Odoo.

"Citymesh is een heel snel groeiend bedrijf dat op allerlei vlakken heel snel verandert, waardoor er strategische keuzes kunnen vallen waar we nog nooit hadden bij stilgestaan en bijgevolg de hele structuur van het bedrijf verandert" , staaft Bart Verbrugghe. Met Odoo heeft men een systeem gevonden dat perfect mee evolueert met hun noden en snel wijzigende structuur.

Mede door het juiste advies en het aanbieden van duidelijke oplossingen op maat, wordt gezorgd voor een future proof Odoo-omgeving.

Het ontgaat Dhr. Verbrugghe tevens niet aan de aandacht dat Odoo er alles aan doet om hun systeem bij te sturen waar nodig. Voor elke nieuwe versie verkent men de markt en detecteert men de noden binnen bedrijven. Zo komen ze tot waardevolle toevoegingen en/of aanpassingen die alleen maar toegejuicht kunnen worden.


Ambitie troef

Het bedrijf is in enkele jaren tijd gegroeid van 30 naar 140 medewerkers. Het doel is om dit jaar, met de projecten die reeds op de plank liggen, de kaap van 200 medewerkers te bereiken. Een niet te onderschatten doelstelling die zij absoluut mogelijk achten met Odoo als centrale tool

Citymesh is vastberaden het Odoo-pad verder te bewandelen en samen te groeien in alle mogelijke facetten. De sterktes van het Odoo-platform zijn voor de Operations Director voor de hand liggend: alles-in-één, gebruiksvriendelijk en alles is gelinkt met elkaar.

"Dat je vanuit 1 tool alle afdelingen kan bedienen, vind ik fantastisch" , klinkt het.

Los van de eindeloze mogelijkheden is Odoo tevens toepasbaar binnen elk type bedrijf. Het verhaal van Citymesh, waar ongetwijfeld nog talloze hoofdstukken zullen volgen - is hier dan ook een sluitend voorbeeld van.

Facts & figures

Bedrijf: Citymesh
Sector: Telecom 
Odoo Enterprise - Gehost bij Accomodata

Algemene kenmerken

 Go live: januari 2020


Apps

CRM
Website
Helpdesh 

Bulk-mailing
Stock
Events
Verkoop
Facturatie
Boekhouding
Rapportering
HRM

Marketing
Verhuur
...